O FIRMIE KONTAKT OGŁOSZENIA USŁUGI REFERENCJE PRZETARGI GALERIA
 

25 kwietnia 2018 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że od 1 marca 2016 r. faktury za wywóz odpadów oraz dzierżawę pojemników będą wysyłane w formie elektronicznej.
Przesyłanie e-faktur odbywać się będzie cyklicznie od kolejnego okresu rozliczeniowego następującego po złożeniu oświadczenia o akceptacji e-faktury - pobierz oświadczenie.
Oświadczenie należy odesłać na podany adres firmy:
1)    utumowy@puk.siedlce.pl
2)    
puk@puk.siedlce.pl
E-faktura będzie dostarczana odbiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany na oświadczeniu.


O FIRMIE

 
 

Jesteśmy największą i najdłużej działającą firmą w sektorze usług komunalnych w regionie siedleckim. Nasz poprzednik prawny - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Siedlcach powstał w 1975 r. z połączenia pięciu siedleckich przedsiębiorstw państwowych:
• Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
• Zarządu Budynków Mieszkalnych,
• Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
• Rejonowego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych.
W kwietniu 1991r. PGK przekształcony został w jednoosobową spółkę Miasta Siedlce, pod firmą:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie jesteśmy spółką z prywatnym kapitałem.


Dane rejestrowe

Firma spółki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Siedlcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrót firmy:

PUK Sp. z o.o.

Nasz znak graficzny:

Siedziba Spółki:

miasto Siedlce

Adres spółki:

ul. Brzeska 110
08- 110 Siedlce

Obszar działania:

Rzeczpospolita Polska

Forma prawna spółki:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania:

nieokreślony

Przedmiot działania

3811Z wg PKD 2007

REGON:

710008101

NIP:

821-000-62-89

Kapitał zakładowy:

1 840 000 zł

Numer Krajowego Rejestru Sądowego:

0000017931

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe:

ALIOR Bank o/Siedlce
33 2490 0005 0000 4530 9204 0945

Organy Spółki
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd jednoosobowy - Prezes Zarządu Joanna Kucewicz Gałach

 
 

Copyright © marzec 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by KREATOR